/Files/photogallery/images.jpg Організація навчання за формою екстернат

Навчання за формою екстернат організовується відповідно до чинного Положення про екстернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.05.2008 року № 431,Листа МОН України № 1/9-535 від 14.10.2014 р.

Хто має право на навчання за екстернатною формою навчання?

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Особи, які:

- з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;

- прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;

- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;

- є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з незалежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;

- є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);

Коли приймаються заяви?

З жовтня по 1 березня поточного навчального року. В 2014-2015 році МОН України надано можливість особам, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, бути зарахуванами на навчання за формою екстернат до завершення навчального року.

Екстерну надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень за певний клас чи за відповідний рівень освіти та державної підсумкової атестації для одержання документа про освіту відповідного рівня.

Як проходить навчання?

Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал.

При опануванні навчальним матеріалом відповідно до вимог Держстандарту відповідного рівня освіти чи знань за певний клас екстерн, отримує необхідні консультації педагогічних працівників навчального закладу в межах навчального часу.

Безкоштовно користується навчальними посібниками, підручниками та іншою літературою бібліотечного фонду.

Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану до 30 травня поточного року.

При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися різні форми контролю: письмове опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмета.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном атестації. Атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Проходження атестації екстернами за курс початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видається табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

Випускник, який одержав документ про освіту шляхом екстернату, при бажанні, бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах після одержання документа про повну загальну середню освіту.

Вдало складаємо іспити

Кiлькiсть переглядiв: 419

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.